Gói thầu 40

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Gói thầu số 40: Xây dựng cầu Cúp Líp, cầu Lô Hai và cầu Xáng Giữa.

Số hợp đồng: 103/2018/HĐXD

Địa điểm xây dựng: Huyện U Mình và Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau