Gói thầu xây lắp số 13

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Gói thầu xây lắp số 13: Cống Bảy Tháo, Cống Ổ Ó thuộc dự án Đầu tư xây dựng HTTL phục vụ nuôi trồng thủy sản Tiểu vùng VII - Nam Cà Mau: Thới Bình

Chủ đầu tư: Ban QLDA công trình NN&PTNT Cà Mau.