Gói thầu xây lắp số 150

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Gói thầu xây lắp số 150: Đê đoạn từ Sào Lưới đến Ba Tĩnh thuộc dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê biển tây tỉnh Cà Mau Thới Bình.

Chủ đầu tư: Ban QLDA công trình NN&PTNT Cà Mau.