Gói thầu xây lắp số 151

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Gói thầu xây lắp số 151: Đê đoạn từ Ba Tĩnh đến Kênh 25 thuộc dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê biển tây tỉnh Cà Mau

Chủ đầu tư: Ban QLDA công trình NN&PTNT Cà Mau.

Gói thầu xây lắp số 151

Gói thầu xây lắp số 151

Gói thầu xây lắp số 151

Gói thầu xây lắp số 151