Công trình kênh Rạch Tràm - Mỹ Bình

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Tên gói thầu: Thi công nạo vét kênh đắp đê cặp kênh và xây dựng cầu giao thông qua kênh ( kể cả đảm bảo giao thông ).

Tên công trình: Kênh Rạch Tràm - Mỹ Bình.

Địa điểm xây dựng: Huyện Đức Huệ Giữa Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An và Công ty cổ phần xây dựng thương mại Thới Bình.

Công trình kênh Rạch Tràm - Mỹ Bình

Công trình kênh Rạch Tràm - Mỹ Bình

Công trình kênh Rạch Tràm - Mỹ Bình