Gói thầu số 14

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Gói thầu số 14: THI CÔNG SAN LẤP MẶT BẰNG , CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO NGÀNH THỦY SẢN TẠI CẦN GIỜ.

Số hợp đồng: 55/HĐKT

Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa điểm: Xã Long Hòa - Huyện Cần Giờ - Thành phố Hồ Chí Minh

Gói thầu số 14

Gói thầu số 14

Gói thầu số 14

Gói thầu số 14

Gói thầu số 14

Gói thầu số 14

Gói thầu số 14

Gói thầu số 14

Gói thầu số 14