Gói thầu số 15

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Gói thầu số 15: THI CÔNG XÂY DỰNG TƯỜNG RÀO + CỐNG + NHÀ BẢO VỆ, CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO NGÀNH THỦY SẢN TẠI CẦN GIỜ.

Số hợp đồng: 56/HĐKT.

Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

Địa điểm: Xã Long Hòa - Huyện Cần Giờ - Thành phố Hồ Chí Minh

Gói thầu số 15

Gói thầu số 15