Gói thầu số 37

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Gói thầu số 37: Dự án Đê bao ven sông Sài Gòn đoạn từ Rạch Sơn đến Rạch Cầu Đen

Số hợp đồng: 27/2018 - HĐTCXDCT

Địa điểm: Huyện Củ Chi , Tp HCM