Xây dựng Cầu Ấp Chợ trên Hương lộ 35, Huyện Cầu Ngang

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Gói thầu XL: XÂY DỰNG CẦU ẤP CHỢ TRÊN HƯƠNG LỘ 35, HUYỆN CẦU NGANG THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CẦU ẤP CHỢ TRÊN HƯƠNG LỘ 35 , HUYỆN CẦU NGANG.

Số hợp đồng: 16/2017/HĐXD.

Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH TRÀ VINH VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THỚI BÌNH.

Địa điểm: Xã Hiệp Mỹ Tây - Huyện Cầu Ngang - Tình Trà Vinh.

Xây dựng Cầu Ấp Chợ  trên Hương lộ 35, Huyện Cầu Ngang

Xây dựng Cầu Ấp Chợ  trên Hương lộ 35, Huyện Cầu Ngang