Xây dựng tuyến đường Bến Kinh - Hạnh Mỹ - Mai Hương , Xã Vinh Kim, Huyện Cầu Ngang

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Gói thầu Xl: XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG BẾN KINH - HẠNH MỸ - MAI HƯƠNG, XÃ VINH KIM, HUYỆN CẦU NGANG THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG BẾN KINH - HẠNH MỸ - MAI HƯƠNG , XÃ VINH KIM, HUYỆN CẦU NGANG.

Số hợp đồng: 15/2017/HĐXD

Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH TRÀ VINH VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THỚI BÌNH.

Địa điểm: Xã Vinh Kim - Huyện Cầu Ngang - Tỉnh Trà Vinh