Công trình Tân An - Hiếu Trung

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Công trình: Thi công Xây dựng đường liên xã Tân An – Hiếu Trung thuộc huyện Càng Long, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Trà Vinh

Quản lý đầu tư: Ban Quản lý các dự án giao thông tỉnh Trà Vinh

Khởi công thi công : 27/12/2012

Hòan thành dự án: 18/12/2014