Thi công xây dựng hệ thống điện Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy hải sản Cánh Đồng Năng, huyện Cầu Ngang

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Thi công xây dựng hệ thống điện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản Cánh Đồng Năng, huyện Cầu Ngang

Số hợp đồng: 106/2013/HĐ-XD ngày 10/09/2013

Chủ đầu tư: Sở NN&PTNT Trà Vinh.