Thiết bị cơ giới tại công trình

TÀU HÚT BÙN 01

Thiết bị cơ giới tại công trình

TÀU HÚT BÙN 02

Thiết bị cơ giới tại công trình

TÀU HÚT BÙN 06

Thiết bị cơ giới tại công trình

XÁNG DÂY: Cần Koehring K1000 MS98 ; Cần American MS89 ; Cần American 7250 MS93

Thiết bị cơ giới tại công trình

Thiết bị cơ giới tại công trình

Thiết bị cơ giới tại công trình

Xe cuốc: HITACHI EX200

Thiết bị cơ giới tại công trình

Xe cuốc: SUMITOMO SH280

Thiết bị cơ giới tại công trình

Xe cuốc: KOBELCO PC 220LC cần dài

Thiết bị cơ giới tại công trình

Xe cuốc: KOBELCO SK07

Thiết bị cơ giới tại công trình

Xe lu: Dynap ac MS61

Thiết bị cơ giới tại công trình

Xe lu rung: MS76

Thiết bị cơ giới tại công trình