MÁY MÓC THIẾT BỊ

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

TT

MÁY MÓC THIẾT BỊ

SỐ LƯỢNG

HÌNH THỨC SỞ HỮU

I

THIẾT BỊ THI CÔNG ĐƯỜNG

1

Máy đào bánh xích 0.25-1.2m3

80

Sở hữu

2

Máy ủi 75 -108CV

8

Sở hữu

3

Xe lu rung 10 -25 tấn

10

Sở hữu

4

Xe lu tĩnh 12 tấn

10

Sở hữu

5

Xe ban

4

Sở hữu

6

Ô tô tưới nhựa

3

Sở hữu

7

Ô tô tưới nước

2

Sở hữu

II

THIẾT BỊ THI CÔNG CẦU, KÈ THỦY LỢI

1

Dàn búa đóng cọc 3.5T – 7.5T

5

Sở hữu

2

Cẩu bánh xích 25-60T

9

Sở hữu

3

Xáng cạp 0.9-1.2m3

12

Sở hữu

4

Xe nâng

4

Sở hữu

5

Cần trục bánh lốp

5

Sở hữu

7

Xáng thổi 1200cv 1600cv

3

Sở hữu

III

THIẾT BỊ VẬN CHUYỂN

1

Ô tô tự đổ 5-10T

6

Sở hữu

2

Xà lan 70-200T

10

Sở hữu

3

Tàu kéo 350CV

3

Sở hữu

IV

THIẾT BỊ KHẢO SÁT, ĐO ĐẠC

1

Máy toàn đạt

2

Sở hữu

2

Máy thủy bình

15

Sở hữu

V

THIẾT BỊ KHÁC

1

Máy phát điện 25-250KVA

4

Sở hữu

2

Máy hàn các loại

6

Sở hữu

3

Máy trộn Bê tông 250-750 lít

8

Sở hữu

4

Đầm dùi, đầm bàn bê tông

12

Sở hữu

5

Máy cắt, uốn thép

9

Sở hữu

6

Tổng cộng

230

Sở hữu