Dự Án Tiêu Biểu

Dự Án Đang Thi Công

  • Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD Công Trình Giao thông Và Nông Nghiệp Tỉnh Hậu Giang.
  • Địa điểm xây dựng: tỉnh Hậu Giang.