Công Trình Tiêu Biểu

Dự Án Đầu Tư BOT

  • Dự Án: Đầu Tư Xây Dựng Cầu Chà Là
  • Địa Điểm: Huyện Cái Nước – Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

BOT chà là Thới Bình
BOT chà là Thới Bình
BOT chà là Thới Bình
BOT chà là Thới Bình cầu chà là
BOT chà là Thới Bình cầu chà là
BOT chà là Thới Bình cầu chà là
BOT chà là Thới Bình cầu chà là

BOT chà là Thới Bình cầu chà là