Dự Án Đầu Tư BOT

  • Dự Án: Đầu Tư Xây Dựng Cầu Chà Là
  • Địa Điểm: Huyện Cái Nước – Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau