Dự Án Tiêu Biểu

Dự Án Đã Hoàn Thành

  • Chủ đầu tư:  Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh
  • Địa điểm xây dựng: Xã Long Hòa – Huyện Cần Giờ – Tp. Hồ Chí Minh
Khu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Ngành Thủy Sản Cần Giờ - thới bình