Công Trình Tiêu Biểu

Công Đang Thi Công

  • Chủ đầu tư: Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi 10 (Xẻo Nhàu – Ban 10).
  • Địa điểm xây dựng: Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang.