Công Trình Tiêu Biểu

Dự Án Đầu Tư BOT

  • Dự Án: Đầu Tư Xây Dựng Cầu Hòa Trung
  • Địa Điểm: Huyện Cái Nước – Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau
cầu hòa trung - thới bình
cầu hòa trung - thới bình
cầu hòa trung - thới bình
cầu hòa trung - thới bình
cầu hòa trung - thới bình
cầu hòa trung - thới bình