Dự Án Tiêu Biểu

Dự Án đã hoàn thành

  • Chủ đầu tư: Ban QLDA Xây dựng huyện U Minh
  • Địa điểm xây dựng:  huyện U Minh, tỉnh cà Mau (đoạn từ rạch Cây Khô đến Trường THCS Nguyễn Văn Tố)

Xây dựng cầu trên tuyến đường trung tâm xã Khánh An - thới bình Xây dựng cầu trên tuyến đường trung tâm xã Khánh An - thới bình Xây dựng cầu trên tuyến đường trung tâm xã Khánh An - thới bình Xây dựng cầu trên tuyến đường trung tâm xã Khánh An - thới bình Xây dựng cầu trên tuyến đường trung tâm xã Khánh An - thới bình