Dự Án Tiêu Biểu

Dự Án Đã Hoàn Thành

  • Chủ Đầu Tư: Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Trà Vinh
  • Địa điểm xây dựng:  thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh