Dự Án Tiêu Biểu

  • Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và PTNT Cà Mau
  • Địa điểm xây dựng: Đê soông cái đôi vàm, Tỉnh Cà Mau.