Dự Án Tiêu Biểu

Dự Án Đã Hoàn Thành

  • Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án NN và PTNT Cà Mau
  • Địa điểm xây dựng: Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau